NL EN
GEORGIE'S MAGISCHE WERELD

Wundergarten '19

Onze Wundergarten vieren we dit jaar op zaterdag 6 en zondag 7 juli. Ik kan niet wachten om weer samen te zijn. Beide dagen hebben een eigen kaleidoscopische mix van kunsten. Onze Wundergarten is zaterdag open van 13:00 tot 01:00 en zondag van 13:00 tot 00:00.

Ruigoord

Onze Wundergarten vindt plaats in een magisch oord. Een plek ergens tussen realiteit en fantasie, halverwege onze wereld en die van mijn dromen: Ruigoord.

Biljetten

Biljetten voor een volledig Georgiaanse onderdompeling in onze Wundergarten zijn te koop via deze website. Voor meer informatie kun je je aanmelden voor de briefpost op de website.

Om hecht te blijven met onze trouwste familieleden vragen we je om jouw biljetten te personaliseren. Dit heeft geen haast, en kan je doen tot kort voor onze Wundergarten opent.

Het is altijd nog mogelijk om jouw biljet aan iemand anders te geven. Dit kan door terug te gaan naar je ticketclaim e-mail en het ticket opnieuw te verzenden met de gegevens van de persoon aan wie je het biljet wilt geven. Dit is niet nodig als je je biljet via Ticketswap verkoopt. De koper krijgt dan automatisch een nieuw biljet.

Meedoen

Ben jij een familielid met een groot hart voor Georgie’s en wil je met noest arbeid, kunstige creaties of anders bijdragen aan onze Wundergarten?

Stuur dan een digitale brief naar meedoen@georgies.nl!

Transportatie van Lichaam en Geest

Fiets

Ruigoord is gemakkelijk te bereiken met een degelijk rijwiel. Vanaf station Amsterdam Sloterdijk is het ongeveer 30 minuten al trappend warmdraaien voor wat nog volgt.

Pendelbus

Vanaf Amsterdam Sloterdijk rijdt bus 382 elk half uur naar Ruigoord. Zaterdag rijden er de hele dag ook extra pendelbussen tussen station Amsterdam Sloterdijk (Piarcoplein) en Ruigoord.

Automobielen

Er is beperkt parkeergelegenheid bij Ruigoord. Ik raad aan te parkeren bij station Amsterdam Sloterdijk.

Taxi's & Viavan

Met een taxi kan je je voor de deur van onze Wundergarten laten afzetten. Vertel je koetsier je te brengen naar Ruigoord, Amsterdam.

Mijn vrienden van Viavan bieden nieuwe gebruikers een korting van €10 aan met de code GEORGIES19. Je rijdt dan samen met andere Georgianen in gedeelde auto's op een duurzame manier naar Ruigoord!

Gezadelde dieren

Gezadelde dieren zijn welkom mits ze op rolschaatsen wandelen en een hoge hoed dragen. Voor dergelijke edele dieren heb ik een charmante stalweide gereserveerd.

Georgiaanse Leefregels

Minimale leeftijd

Voor Georgie’s Wundergarten geldt een minimale leeftijd van 21 jaar in dit mensenleven, en minimaal drie eerdere levens als meercellig organisme.

Telefoonverbod

Onze Wundergarten draait om oprecht samenzijn, met oogcontact, aanraking en liefde. Ik ben al een tijdje ontstemt over de collectieve verslaving die we lijken te hebben aan digitale media, oftewel RUIS.

We laten ons afleiden door algoritmes, filters, streams en stories. Terwijl om ons heen overal avontuur, passie en genegenheid te vinden is, beleven we ons leven op en door een schermpje.

We filmen onze helden in plaats van dat we met ze dansen. We delen onze momenten van passie met een stream in plaats van met de vrienden naast ons. We liken in plaats van dat we iets leuk vinden.

Mobiele telefoons laten we daarom op onze Wundergarten maar beter thuis of in een kluis. Afgesproken vrienden?

Drugs en medicijnen

Harddrugs of andere verboden middelen bij je hebben of verhandelen is in onze Wundergarten verboden. Softdrugs zijn wel toegestaan, tot een maximum van 5 gram en geen voorgedraaide joints.

Als je medicijnen mee moet nemen naar het festival, neem dan een verklaring mee die uitlegt wat je bij je hebt en meld je bij de Georgiaanse beveiliging om aanspraak te maken op een uitzondering.

Spijzen en brouwsels

Op Georgie’s Wundergarten zijn meerdere tapperijen, verspreid over Ruigoord. Hier kan je heerlijke zowel alcoholische als niet-alcoholische brouwsels halen.

Ook zijn er verschillende wagens met een grote diversiteit aan met liefde bereidde lekkernijen (natuurlijk ook vegetarisch).

Ik wil jullie vragen je eigen eten en drinken thuis te laten en te komen genieten van al het moois en lekkers!

Tabak paffen

Mocht paffen een van jouw genoegens zijn, dan ben je vrij om jezelf te zijn op Ruigoord.

Vergeet alleen niet ook weer uit te blazen, en hou rekening met je omgeving. Paffen doen we wel alleen in de buitenlucht en niet in tenten of onder luifels!

Rookwaren zijn niet verkrijgbaar op het terrein, neem zelf dus genoeg tabak mee anders gaat je schoorsteen uit.

Hydrateren

Drink genoeg water maar pas op voor watervergiftiging. Drink niet meer dan één flesje of twee glazen per uur.

Celebrate Safe

Vier het mooie leven samen en intens, maar zorg wel goed voor jezelf en je omgeving. De 10 pijlers van celebrate safe zijn wijze adviezen om braaf te volgen: https://celebratesafe.nl/pijlers/

Overige Georgiaanse huisregels

DOEN

1. Legitimatiekaart meenemen! Wij hanteren een minimumleeftijd van 21 jaar. De wijnstok breng meer druiven wanneer hij jong is, maar steeds betere wanneer hij iets ouder is.

2. Meewerken aan een veiligheidsfouillering. Dit is verplicht. Geef mijn vrienden die op onze veiligheid letten overigens gerust een knuffel terug of een lief compliment!

3. Let goed op je eigendommen. Berg waardevolle spullen op en pas op voor zakkenrollers, die vinden jouw spulletjes ook mooi en vergeten het vaak bij het lenen weer terug te geven.

4. Dat mens in harmonie met de natuur moet leven is helder al water. En zowel de natuur als de heldere water gedaante die jij uitstraalt leggen we graag vast en delen we met de wereld. Ofwel, door hier te zijn geef je ons toestemming beeld- en geluidsopnames te maken en te gebruiken.

5. Volg de aanwijzingen van beveiligers en ander personeel altijd op. Ze hebben toch vaak goede tips op momenten dat het voor jou misschien allemaal wat minder duidelijk en logisch is.

6. Ga op avontuur, ontdek en verken, maar wees voorzichtig! Wij zijn niet aansprakelijk bij schade of letsel, tenzij dit het directe gevolg is van nalatigheid.

7. Bij het betreden van onze Wundergarten ga je automatisch akkoord met deze huisregels. Ze staan er niet voor niks natuurlijk.

8. In gevallen die hier of elders op deze internetpagina niet vermeld staan maar waar toch discussie over ontstaat beslist Georgie en zijn organisatie.

NIET DOEN

1. Eigen drank en eten, glas in lood of in kozijnen, glas in het algemeen, een gemene blik, ander blik, plastic flesjes met en zonder statiegeld, spuitbussen, rotjes, opgezette vlinders, vuurwerk en (huis)dieren kunnen niet mee naar binnen, dus laat ze thuis.

2. Wapens, selfie sticks, en alle andere gevaarlijke en sfeerdodende voorwerpen zijn verboden.

3. Fysiek of verbaal geweld, discriminerend of intimiderend gedrag, ongewenste intimiteiten en/of ander aanstootgevend gedrag wordt absoluut niet getolereerd. Georgie wordt niet vaak boos, maar hier houdt hij echt niet van en geloof ons je wilt hem niet boos zien.

4. Ik houd er heel erg van als mensen iets kleurrijks aantrekken voor een bijzondere gelegenheid. Maar je mag geen kleding met provocerende, aanstootgevende of beledigende opdruk dragen of meenemen.

5. Andermans spullen stelen of kwijtmaken is verboden, maar dat snappen we allemaal hopelijk wel.

6. Je kan muntjes of consumptiebonnen niet aan ons terug verkopen of bewaren voor een ander evenement, maar gelukkig kan je er wel een hoop andere leuke dingen mee doen.

7. Professionele audio- en video apparatuur meenemen, flyers uitdelen en/of andere promotieactiviteiten zijn verboden tenzij anders afgesproken met Georgie.

8. Het terrein tussentijds verlaten raden we niet aan want de kans dat het buiten gezelliger is dan binnen schatten wij in als klein. Helaas kunnen we je ook niet meer terug binnenlaten als je eerder vertrekt.

9. Promotie maken voor wat dan ook zonder goedkeuring van Georgie doen we niet. Ga gewoon genieten joh!

Kletsen

Contact

Zijn er nog onbeantwoorde vragen? Stuur ons dan even een digitale brief op georgie@georgies.nl.

Pers

Ben je van de media en wil je met ons praten over Georgie’s of langskomen? Stuur ons dan even een digitale brief naar georgie@georgies.nl.

Wundergarten '19

Our Wundergarten will be celebrated on Saturday 6 and Sunday 7 July. I cannot wait to be reunited with all of you once again. Both days will have their own kaleidoscopic mix of art. Our Wundergarten is open from 13:00 till 01:00 on Saturday, and from 13:00 till 00:00 on Sunday.

Ruigoord

Our Wundergarten will take place at a magical space. A place in between reality and fantasy, halfway our world and the world from my dreams: Ruigoord.

Tickets

Tickets for Georgie’s Wundergarten are available over at our website starting March 1st. For more information subscribe to the digital postservice over at the website.

To stay close with our dearest family members we ask you to personalise your tickets. There’s no rush with this, you can do this until the last minute.

It will always stay possible to give your tickets to some other lucky soul. this works by going back to your original ticketclaim e-mail and resending the ticket with the details of the person you want to give your ticket to. This is not needed when using Ticketswap, buyers on this website will automatically get a new ticket.

Collaborate

Are you a family member with a big heart and want to collaborate with Georgie in any way, shape or form? Send a digital letter to meedoen@georgies.nl.

Transportation of body and soul

Bike

Ruigoord is easily reachable by any two-wheeled, human-power vehicle. From train station Amsterdam Sloterdijk it’s a short 30 minute bike ride.

Public transport

From Amsterdam Sloterdijk, bus 382 runs every half hour to Ruigoord. On Saturday, extra shuttle buses run throughout the day between Amsterdam Sloterdijk station (Piarcoplein) and Ruigoord.

Automobiles

There is limited space for cars at Ruigoord. I advise you to park at train station Amsterdam Sloterdijk.

Taxi's & Viavan

With a taxi you can be dropped off at the door of our Wundergarten. Just tell your driver to take you to Ruigoord, Amsterdam.

My friends from Viavan offer new users a discount with the code GEORGIES19. You then drive together with other Georgianen in shared cars to Ruigoord in a sustainable way!

Georgie's Rules for Life and More

Age

Georgie’s Wundergarten maintains a minimum age of 21 years as human and at least three prior lives as multicellular organism.

Prohibition of telephone use

Our Wundergarten is about being together, with eye contact, touch, and love. Lately, I’ve been disgruntled by our collective addiction to digital media, or NOISE. We’re being distracted by algorithms, filters, streams and stories. Tough all around us is adventure, passion and affection, we live our live through a tiny screen.

We choose to film our heroes instead of dancing with them. We share our moments of passion with a stream instead of the friends around us. We click like instead of feeling like.

For this reason, we can agree to leave our phones at home, or in a locker.

Deal, friends?

Drugs and medication

Hard drugs and any other anesthetics are forbidden, to sell and to have on you in our Wundergarten. Softdrugs are permitted to a maximum of 5 gram, with the exception of pre-rolled joints.

If you have medication you need to bring to the festival, bring a declaration explaining your situation and report to the security when entering the festival to be entitled to an exception.

Food and drinks

Spread across our Wundergarten are multiple bars, managed by barkeepers providing you with alcoholic and non-alcoholic beverages.

Aside from the liquids, there will be foodtrucks offering a wide range of (vegetarian) food with a single common ingredient: Love.

Remember to leave your own food and beverages at home as there will be something for everybody at our Wundergarten.

Cigarettes and smoking

Might smoking be one of your guilty pleasures, feel free to release you inner chimney on Ruigoord. Please remember to be considerate and try not to blow smoke in someone else’s face. Or in tents, because you’re not allowed to. Tabacco is not for sale at the festival, so bring your own supply.

Hydrate

Drink enough water but be careful of water poisoning. Don't drink more than one bottle or two cups per hour.

Celebrate Safe

Celebrate the beautiful life together and intensely, but take care of yourself and your friends. The 10 pillars of celebrate safe are wise words to follow well: https://celebratesafe.nl/pijlers/

Other House Rules

DO’S

1. Bring you ID! Our Wundergarten is a 21 and over extravaganza and security tends to maintain the same bar.

2. Do cooperate when frisked, as this is obligatory. Don’t be afraid to hug back or say something nice to the guys and girls keeping us safe.

3. Do mind your belongings. Store valuables and be mindful of pickpockets, who seem to think your valuables are also valuable and more often than not forget to return them after borrowing.

4. By attending you do give us permission to capture you on images and record the sounds you make.

5. Please do follow tips, tricks and instructions given by security and other personnel. Even though it might not seem so, they do tend to do what’s best for you.

6. Go out there and explore, just always remember to be careful! We are not liable for any damages to your belongings or limbs, unless specifically caused by negligence.

7. Upon entering our Wundergarten you agree to these houserules. After all, we didn’t write them down for nothing.

8. In cases that were not discussed on this internetpage or anywhere else, yet spark discussion, Georgie and his organisation pass the decisive judgement.

DON’TS

1. Don’t bring your own drinks or food. No stained glass, sandblasted glass, any glass really. No cans, no cannisters and especially no bannisters. No fireworks, no firecrackers, no flamethrowers either. We’d rather have you leave your pets at home, as they can’t come in.

2. Guns, selfie sticks, and all other dangerous mood killing devices are forbidden.

3. Physical or verbal violence, discriminating or intimidating, unwanted intimacy or general violating, these are things we absolutely do not tolerate. Georgie isn’t one to get upset easily, but this isn’t something he’s keen on and trust us, you do not want to get on his bad side.

4. Although we love it when you go all-out with all-outfits, please remember to be considerate of others and keep the provocative on the provoca-don’t.

5. Stealing or losing others peoples belongings is not allowed, but we hope you already know that.

6. Festival tokens aren’t eligible for buyback. Luckily there’s plenty of other great things you can use them for.

7. Bringing professional audio- and video equipment, spreading flyers or any other form of promoting is forbidden unless an agreement with Georgie has been met.

8. We don’t advise leaving the festival terrain, as the chances are slim it’ll be any more jolly out there than on the terrain itself. Plus we can’t let you back in if you decide to head off early, so there’s that too.

9. Promoting in any form without permission from Georgie himself is something we don’t do. Just go out there and have fun!

More information

Contact

Still have unanswered questions? Send a digital letter to georgie@georgies.nl.

Pers

Are you a member of the media and want to attend, or have a chat with us about Georgie’s? Send a digital letter to georgie@georgies.nl.